بررسی نقش فرد و نهادهای اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

2 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

چکیده

اسلام به عنوان یک نظام جامع، پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی انسان در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها است. امنیت، یکی از مهم‌ترین نیازهای طبیعی انسان محسوب می­شود، که در متون دینی و احکام و مقررات اسلامی، راه‌حل‌های مناسبی برای تحقق آن در جامعه پیش‌بینی شده است. از آن جایی­که امنیت افراد اجتماع، از امنیت فردی تک تک افراد ساخته می‌شود، حصول امنیت فردی شخص در اجتماع، زیرساختی برای شکل‌گیری امنیت اجتماعی است، لذا انسان با پایبندی به اصول اخلاقی در برخورد با دیگران می‌تواند به آرامش روانی و امنیت برسد. راهکارهای اسلام، برای تحقق امنیت توسط فرد عبارت است از: ایمان، به‌کارگیری عقل، کنترل زبان، مهار خشم و گذشت، عاقبت‌اندیشی، عدم تجسس در زندگی دیگران و از بین بردن فقر.
علاوه بر نقش فرد در تحقق امنیت، هر یک از نهادهای اجتماعی (خانواده، خویشاوندی، همسایگی، برادری) نیز با ایفای وظایف خویش به بهترین نحو، می‌توانند نقش مهمی در تحقق امنیت اجتماعی داشته باشند. رسالت این مقاله، بررسی نقش فرد و نهادهای اجتماعی در تحقّق امنیت اجتماعی است. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی - تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه‌ای در این خصوص کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها