فرزندپروری در مواجهه با فضای مجازی چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه بجنورد

2 استادیارگروه معارف دانشگاه بجنورد

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی چالش­های پیش روی تربیت فرزند در مواجهه با فضای سایبری[1] و رسانه­ای است، به عبارت دیگر، اصول فرزندپروری بر اساس مکاتب تربیتی در مواجهه با رسانه و به خصوص اینترنت، با چالش­های جدی روبرو است‌که راهکارهای جدیدی را می­طلبد.
فرزندپروری یکی از ارکان اساسی در شکل­گیری مستحکم و پایدار نهاد خانواده است‌که از دیرباز از سوی روان‌شناسان و عالمان دینی مورد توجه بوده است. آنچه امروزه در این حوزه، مسئلۀ جدید محسوب می­شود، سبک مقتدارنه فرزندپروری از دیدگاه روان‌شناسی و تربیت دینی، راهکارهایی را برای این تقابل ارائه می­دهد که به کارگیری صحیح و تبعیت روشمندانه از آن، سبب پرورش فرزندی سالم و ایمن در فضای رسانه­ای خواهد شد.[1]. cyberspace

کلیدواژه‌ها