مدیریت پیامبراسلام و حکومت بر جان‌ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کارکرد خودخواهانۀ انسان، سبب بروز اخلال در نظم زندگی اجتماعی شده، در نتیجه حقوق افراد و جامعه مورد تعدی و تعارضات قرار می­گیرد، برای رهائی از این تعارضات و تعدی به حقوق یکدیگر، نیاز به بسته­های نرم­افزاری به نام قانون است، لکن برای اجرای قانون، یک تشکیلات مقتدر مدیریتی مبتنی بر اصول عقلانی و وحیانی لازم است تا در پرتو آن انسان به سعادت دنیا و آخرت دست یابد، از این‌جهت ضرورت دارد تا مدیریت پیامبر خاتمˆ در همۀ زمان و در سطوح مختلف تبیین گردد. بنای مدیریت و حکومت اسلامی در شیوۀ مدیریتی پیامبرˆ ساختن جامعۀ حق­مدار است، در اهمیت این موضوع همین بس که در آموزه­های وحیانی، جامعۀ بدون مدیریت و حاکم، پذیرفتنی نیست. پیامبر اکرم ˆ بدین‌جهت مبعوث شد تا با مدیریت خویش، مردم‌را هدایت کرده و عدالت را در جهان حاکم وگسترش دهد تا در نتیجه حرکت عظیم انسانی‌را به سمت آفریدگار عالم، پایه­گذاری نماید‌، از ویژگی‌های مدیریت و حکومت پیامبرˆ وحیانی بودن آن است، از این‌جهت جان­های امت خود را به سمت کمال مطلق رهنمون و شیفتۀ خود ساخته است. رسول خداˆ با مدیریت الهی از جامعۀ بدوی مدینه، الگویی عملی ارائه کرد که در پرتو آن زن و مرد به کمال رسیده و تمدن بزرگ انسانی الهی را پایه­گذاری نمود و جان هر انسان آزاده و خردمند را برای همه زمان مجذوب خود ساخته است، این مقاله برآن است تا با روش کتابخانه­ای- توصیفی و با هدف بررسی شیوه­های مدیریتی پیامبرˆ در جامعۀ بدوی جزیرة العرب و راز ماندگاری مؤلفه­های این مدیریت در جوامع بشری در گسترۀ زمان و مکان و سطوح متفاوت مخاطبان، به این امر همت گمارد.

کلیدواژه‌ها