مهم‌ترین انتظارات اخلاقی و اجتماعی در روابط بین همسران از دیدگاه اهل‌بیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

سبک همسرداری مبتنی بر سیره و انتظارات اهل بیت‰ را می‌توان بهترین و اطمینان آورترین سبک همسرداری تلقی نمود. سؤال اساسی این است‌که مهم‌ترین کُنش‌های اخلاقی و ارتباطی قابل انتزاع از سیره و کلمات اهل بیت‰ در رابطه با سبک همسرداری کدام است؟ این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین انتظارات اخلاقی و اجتماعی اهل بیت‰ در روابط بین همسران، به مؤلفه‌ها و جوانب مختلف همسرداری پرداخته است، نتایج این پژوهش نشان داد که انتظارات اهل بیت از همسران و سبک همسرداری آن بزرگواران متناسب و هماهنگ با اهداف خلقت انسان و در راستای رشد معنوی و مادی بوده است، همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که در شیوه و مدل زندگی اهل بیت، به تمام ابعاد زندگی عنایت شده و رفتارهای آن بزرگواران متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و شایستگی‌ها بوده است، ملاحظه تفاوت‌های روان‌شناختی زن و مرد، نیازهای مادی و معنوی افراد، التزام به حقوق در خانواده، توجه به نیازهای جنسی و عاطفی و لذت‌های حلال از نکات برجسته‌ای است‌که اهل بیت‰ از همسران انتظار دارند، بهره‌گیری حداکثری از اخلاق اسلامی در ساحت­های مختلف روابط همسری، داشتنِ انتظارات قابل وصول از همسر و افزایش آستانۀ تحمل (صبوری و بردباری) نسبت به کمبودها و کاستی‌ها، از دیگر موضوعاتی است‌که در سیره و کلمات اهل بیت‰ جلوه‌گری دارد.

کلیدواژه‌ها