کلیدواژه‌ها = مکتب اشراق
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های مؤثر بر نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سهروردی

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-162

10.30513/iss.2021.1122.1071

سیدمهدی موسوی نیا؛ محمدرضا احمدی طباطبایی