کلیدواژه‌ها = آرزوهای بازدارنده
آرزوهای بازدارنده از نظر قرآن و عرفان‌های نوظهور

دوره 19، شماره 98، آذر 1392، صفحه 163-188

حسین مظفری؛ راضیه مظفری؛ سجاد سلامت