کلیدواژه‌ها = آیۀ سوم سورۀ نساء
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط و زمینه‌های جواز چندهمسری در قرآن کریم

دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-164

محمد سلطانی رنانی