نویسنده = ���������������� ������
کارکردهای تربیتی و اجتماعی دین اسلام

دوره 19، شماره 96، خرداد 1392، صفحه 83-114

علی پژوهنده