نویسنده = ������������ ������ ��������
ظلم و ظلم‌پذیری و پیامدهای آن در سبک زندگی

دوره 19، شماره 98، آذر 1392، صفحه 125-162

روح الله محمدی؛ سهراب مروتی