نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
اولویت‌های تولید از دیدگاه اسلام

دوره 20، شماره 101، شهریور 1393، صفحه 103-126

علی محمد میر جلیلی