نویسنده = ������ �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

دوره 21، شماره 106، پاییز 1394، صفحه 3-26

سیف الله فضل الهی قمشی؛ محمود امیدی؛ حسن نجفی