نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 21، شماره 107، زمستان 1394، صفحه 3-52

نعمت الله فیروزی