نویسنده = علی اصغر هادی
نگاهی علمی ـ دینی به اوقات فراغت

دوره 22، شماره 108، خرداد 1395، صفحه 111-136

علی حیدری؛ علی اصغر هادی؛ مجتبی نوروزی