نویسنده = ابولفضل ذوالفقاری
تحلیل گفتمان ولایی امام حسین علیه السلام در تقابل با گفتمان سلطنت

دوره 22، شماره 110، آذر 1395، صفحه 3-30

شقایق حمیدی؛ لاله افتخاری؛ ابولفضل ذوالفقاری؛ حسن اصغرپور