نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی در مبانی قانونی بودن اتانازی از منظر اخلاق و اجتماع

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-128

محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی