نویسنده = ���������� ������ ��������
تأمّلی در مبانی قانونی بودن اتانازی از منظر اخلاق و اجتماع

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 99-128

محسن موسوی فر؛ کاظم خسروی