نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد قوانین برنامۀ توسعۀ اقتصادی اجتماعی فرهنگی پس از انقلاب به زنان با تأکید بر برنامۀ ششم

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-98

الهه مرندی؛ خدیجه مظفری؛ سیده لطیفه حسینی