نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-48

سهراب مروتی؛ الهام تقی نیا؛ سادات حسینی