نویسنده = �������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. از جهان‌بینی اسلامی تا تولید علم دینی، بررسی دیدگاه‌های مهدی گلشنی پیرامون تولید علم دینی در قالب رویکرد اصلاحی

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-28

حسن محمد میرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ فاروق حفیظی نافچی