نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی

دوره 23، شماره 114، پاییز 1396، صفحه 117-142

زهره داوودی؛ میثم شیر خدایی؛ محسن نورائی