نویسنده = مجتبی جاویدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش فرد و نهادهای اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی

دوره 23، شماره 114، پاییز 1396، صفحه 3-28

محدثه جلیلی زاده؛ سیدمحمد هاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی