نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

دوره 23، شماره 115، زمستان 1396، صفحه 149-168

رحمت عباس تبار؛ شهربانو فولادی