نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. قرآن، نظام احسن و سبک زندگی در عصر تکنولوژی

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-110

غلامعلی مقدم