نویسنده = ���������� ��������������
قرآن، نظام احسن و سبک زندگی در عصر تکنولوژی

دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 83-110

غلامعلی مقدم