نویسنده = ���������� ������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت پیامبراسلام و حکومت بر جان‌ها

دوره 26، شماره 121، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-104

سیدعلی هاشمی خانعباسی


2. بررسی راهکارهای نهادینه‌سازی امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ عمومی جامعه

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-122

سیدعلی هاشمی خانعباسی