معرفی سبک فرزندپروری بامریند و ارزیابی آن با نگاهی به گزاره‌های اخلاقی - اجتماعی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از مؤلّفه‌های اساسی در گستره و موضوع تربیت فرزند، سبک فرزندپروری والدین است. پژوهش حاضر، از تحقیقات کیفی است و با روش تحلیل محتوا، ضمن معرفی سبک فرزندپروری بامریند، به برخی نقاط قوّت و ضعف آن، با نگاهی به آموزه‌های اسلامی پرداخته است. با تتبّع و ژرف‌اندیشی در گزاره‌های اسلامی، می‌توان استنباط کرد که سبک فرزندپروری بامریند، علی‌رغم امتیازات و جامعیت نسبی (به ویژه در سبک مقتدارانه) که دارد، دارای نقاط ضعف چندی است. سؤال اساسی این است که سبک فرزندپروری مبتنی بر گزاره‌های اسلامی، دارای چه ویژگی‌هایی است که در دیگر سبک‌های فرزندپروری و به‌ویژه، در سبک فرزندپروری دایانا بامریند مورد توجه نبوده و یا کم‌رنگ است. امتیازات و نکات برجسته‌ای که می‌تواند در اتقان، جامعیت و افزایش گسترۀ شمولی نظریۀ سبک فرزندپروری، حایز اهمیت باشد و این نکات به گونه‌های مختلف، در گزاره‌های اسلامی و در رابطه با سبک فرزندپروری وجود دارد و در سبک فرزندپروری بامریند، بسیار کم‌رنگ بوده و یا ملاحظه نشده است. این نکات عبارتند از: بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و تفاوت‌های فرزندان، غفلت از اصل جامع‌نگری، ناهمترازی بین تقاضا و کنترل، عدم ملاحظۀ جنبه‌های معنوی و عبادی در اهداف فرزندپروری، عدم توجه به تقویت خودکنترلی و پرهیزکاری در فرزندان و عدم توجه به هنجارهای متافیزیکی و الهی و... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examinations of the Cultural Roots of the Reactionary (Irtejaa) after the Islamic Revolution of Iran with Adducing to the Noble Quran

نویسنده [English]

  • Ali ahmadpanahi
Faculty of the seminary and university research institute
چکیده [English]

The aim of this paper as it has been mentioned by its title is to study and represent the cultural roots of reactionary after the victory of the Islamic society from the point of the noble Quran. Irtejaa( reactionary) means return to the old thought and beliefs . This attribute happens after any revolution among persons and community groups who are in agreement with the previous defective system and in opposition to development and progress. Reactionary is one of the most important and dangerous components that it threatens the Islamic society and it is the limitations of time and space. Therefore, if the revolutionaries neglect the causes and factors which creates reactionary it will provide the collapse of the new society system. The holy Quran as the most prefect functional text for the human material and spiritual life has a particular notice to this issue which this note has examined. Although the word " ارتجاع"has not used in the holy Quran but the Quranic concepts have mentioned it. From the view of the noble Quran, every orientation against tawhid (monotheism) and return to tyrants is a kind of the reactionary and return and it is prohibited. There are different causes and factors which lead to the reactionary such as the nobility strong desire for welfare, superficiality and lack of spiritual insight. With library and descriptive-analytic method and with adducing to the noble Quran, this paper has investigated the obstacles which cause the thought apostasy and the revolutionaries' reactionary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolution
  • piety (taqwaa)
  • Irtejaa( reactionary)
  • the pathology of the revolution
  • growth and development parameters