راه‌های معنوی دستیابی به آرامش در زندگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 طلبۀ سطح سه حوزۀ علمیه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

آرامش، نیاز آدمی در طول زندگی است. تلاش در امور اقتصادی، تشکیل زندگی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، همه با هدف دستیابی به آرامش ظاهری و باطنی انجام می‌پذیرد. برخی، این آرامش را در آسایش ظاهری و رسیدن به برخی از امور مادی می‌بینند و برخی، در جهان‌بینی توحیدی و سبک زندگی اسلامی.
این نوشته، بر آن است با توجه به آموزه‌های اسلامی، راه‌های معنوی دستیابی به آرامش را تبیین نماید، چه اینکه جامعۀ سالم و پویا، نیازمند آرامش در ابعاد مختلف است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مهم‌ترین عوامل معنوی مؤثر در آرامش افراد، امور زیر است: داشتن هدف، ایمان به خدا، تقوا و پرهیزکاری، توکل، بازگشت و جبران خطا، شکیبایی و صبر، ذکر و انس با خدا، رضایت و تسلیم در برابر خواست و مشیت الهی، توجه به معاد، دل نبستن به دنیا، محبت و خدمت به مردم. این امور در کنار راه‌های طبیعی و مادی، آرامش را برای افراد به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها