جایگاه استقلال فرهنگی در سبک زندگی از نگرۀ قرآن و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین†

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین†

چکیده

استقلال کامل هر ملتی، در گرو استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در این میان، استقلال فرهنگی به لحاظ بستر بودن برای سایر مسائل، از اهمیت فراوانی برخوردار است و یکی از راه‌های رسیدن به استقلال فرهنگی، شکل‌دهی و اصلاح سبک زندگی است. از طرفی، حضرت آیت ‌اللّه خامنه­ای از جمله شخصیت‌هایی هستند که نقش قرآن را در تمام شئونات زندگی ضروری می‌دانند و همواره، از قرآن‌گرایی و توسّل به آموزه‌های قرآن در حل مشکلات جامعه، سخن به میان می‌آورند. یکی از این جنبه‌ها، سبک زندگی است. از منظر ایشان، برای رسیدن به استقلال فرهنگی، نیازمند اصلاح سبک زندگی هستیم. بدین‌جهت، بر لزوم مراجعه به آموزه‌های قرآنی برای اصلاح آن تأکید دارند، لذا این نوشتار درصدد است با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل محتوا، نقش‌ آموزه‌های قرآنی در جهت‌دهی به سبک زندگی را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل، موضوعاتی مانند کار و وجدان کاری در فرهنگ کار، ادب در فرهنگ اجتماعی، تجمل‌گرایی در فرهنگ مصرف و طلاق در فرهنگ خانواده، از منظر آیت ‌اللّه خامنه­ای مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، آموزه‌های قرآن کریم، به عنوان بخش عظیم از میراث فرهنگی، با شکل‌دهی و یا اصلاح سبک زندگی، به استقلال فرهنگی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها