نقش اخلاق حرفه‌ای کارگزاران در بهبود روابط اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

از ‌جمله دغدغه‌های بشر در حکومت‌ها، به ویژه در نظام اسلامی، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام مشاغل و حرفه‌هاست تا انسان­ها بتوانند با حس مسؤولیت و تعهد کامل، به مسائل جامعه و حرفه­ی خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه­ی خود را رعایت کنند. این جستار که از تأثیر اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ و روابط اجتماعی گفتگو می‌کند، بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌ای، اهمیت و ضرورت آن در نظام اداری و بیان گستره­ی اخلاق حرفه‌ای و مسؤولیت‌های آن بپردازد و سرانجام با بیان نمونه‌هایی از نقش آن در بهبود روابط اجتماعی، آن را به پایان برساند.

کلیدواژه‌ها