نقش شادی و نشاط در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از نیازهای انسان در زندگی داشتن شادی است. انسانی که شادی نداشته باشد در انجام کارهای خود دچار مشکل می‌شود. شادی یک نیروی مضاعف درونی است که انسان را در انجام دادن فعالیت­هایش کمک می‌کند و سبب می‌شود که با نشاط بیشتر به موفقیت برسد. انسان­هایی که شادترند از نظر روحی و جسمی هم سالم­تر هستند، یعنی شادی در سیستم بدنی افراد تأثیر دارد و سبب می‌شود که اعضای بدن بهتر به فعالیت خود برسند. اسلام که دینی فطری و تأمین کنندة نیازها و صلاح دنیا و آخرت انسان است، نه تنها مخالف شادی و فرح نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می­باشد. آیات‌ متعدد در قرآن‌کریم، سخنان‌پیامبر9 و احادیث و روایات منقول از
اهل­بیت: حاکی از اهمیت این موضوع در اسلام ‌است.
در این تحقیق اهمیت و ضرورت شادی و نشاط در اسلام، راه­های دینی و اعتقادی، اجتماعی، عاطفی و روانی، علمی و فرهنگی و بهداشتی به دست آوردن شادی و نشاط در اسلام و آثار دنیوی و اخروی که شادی و نشاط برای یک انسان مؤمن به همراه دارد، بر مبنای سیره و آموزه­های اهل­بیت: مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
نتیجة تحقیق نشان می­دهد که دین اسلام کامل­ترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر توجه کرده است. بسیاری از آموزه­های اسلامی با موارد مطرح شدة روانشناسان و پژوهشگران در زمینة شادی همسو و هماهنگ است. در آموزه­های دینی به جایگاه و اهمیت شادی در زندگی و علل و آثار آن توجه ویژه­ای شده است؛ تا آنجا که مکرر در دستورات اسلامی و احادیث و روایات اهل­بیت: شادی­های مثبت و هدف­مند بسیار توصیه و سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها