امنیت فرهنگی در جامعه اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ـ مدرس دانشگاه آزاد واحد آبدانان (نویسندة مسؤول

چکیده

در این مقاله یکی از ابعاد امنیت ملی، با عنوان امنیت فرهنگی از منظر
نهج­البلاغه، مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. امنیت فرهنگی در حقیقت حفظ سنت­ها و ارزش­ها و آداب و رسوم و هویت ملی می­باشد. هدف از این نگارش بررسی زمینه­های ایجاد امنیت فرهنگی در جامعه وآسیب­شناسی آن از دیدگاه فرمایشات امام علی7 در نهج­البلاغه می­باشد. با بررسی موضوعی نهج­البلاغه و نیز کتاب­ها و مقالاتی که در زمینة ابعاد مختلف امنیت، خصوصاً امنیت فرهنگی تدوین شده، مهم­ترین عوامل برقراری امنیت فرهنگی به شرح ذیل است:
افزایش آگاهی و بصیرت، ایمان و دین باوری، گسترش امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، الگوسازی صحیح و فرهنگ علوی، پاسداشت
سنت­های صحیح گذشتگان، مصون سازی از طریق تقویت نهاد خانواده و گسترش ازدواج و خود باوری و برقراری عدالت و جلوگیری از فقر و
بی­کاری در جامعه.
مهم­ترین موانع امنیت فرهنگی به شرح ذیل است:
ایجاد تردید و شبهه در نظام فرهنگی، تهاجم فرهنگی، التقاط، عدم شایستگی سران حکومت­ها و رفاه­طلبی و دنیازدگی. عمل به این فرامین امیر مؤمنان7
بی­تردید جامعه را در مقابل شبیخون فرهنگی، که از دیدگاه مقام معظم رهبری امروزه یکی از حربه­های دشمنان اسلام برای ساقط نمودن نظام است، محافظت می­نماید.

کلیدواژه‌ها