موانع برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در مؤسسات آموزش عالی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق†

2 کارشناس علوم تربیتی

چکیده

برگزاری کرسی­های آزاداندیشی یکی از جدی­ترین خواسته­های مقام معظم رهبری است که همواره در دیدارهایشان با دانشجویان و اساتید مطرح فرموده­اند. با وجود این هنوز این مطالبه و دغدغه از سوی مؤسسات آموزش عالی کشور مورد توجه قرار نگرفته است و چنان که باید و شاید اجرایی نشده است.
مسألة این نوشتار این است که «چرا با وجود تأکید مقام معظم رهبری، کرسی‌های آزاداندیشی در مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار نمی‌شود؟».
در پژوهش حاضر که پژوهشی میان­رشته­ای است، اطلاعات مورد نیاز مرتبط با کرسی­های آزاداندیشی، با روش کتابخانه­ای و مصاحبه، گردآوری و سپس موانع برگزاری کرسی­های آزاداندیشی و راه­کارهای برون­رفت از آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها