ساده‌زیستی در آموزه‌های دینی و نقش آن در استحکام خانواده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان

چکیده

خانواده مناسب‌ترین جایگاه برای تأمین نیازهای انسانی و بهترین بستر برای ایجاد امنیت و آرامش روانی است، که بسیاری از نیازهای فردی و روان‌شناختی انسان در آن تأمین می‌گردد. در عصر حاضر، نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های جدی شده است، که به تدریج آن را به سستی و تزلزل می‌کشاند، بنابراین تقویت این نهاد مقدس بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. همان طور که عیان است عوامل زیادی در تقویت این نهاد مؤثرند، که یکی از این عوامل ساده­زیستی است؛ بنابراین در این پژوهش با مراجعه به منابع دینی و به روش تحلیلی اسنادی، به تعریف ساده­زیستی و برخی اصطلاحات و واژه‌های مشابه آن اشاره شد، سپس اهمیت و  فلسفة
ساده­زیستی در اسلام مورد تحلیل قرار گرفت و به آثار ساده­زیستی، همچون آسودگی، موفقیت در زندگی، سرمایه­گذاری، قدرت و آزادی اشاره و مشخص شد که در مقابل ساده­زیستی، تجمل­گرایی مطرح است که از آثار زیان­بار آن می­توان به زمینه­سازی برای گناهان، گسترش فقر در جامعه، تبدیل ارزش به ضد ارزش، اسراف، ناتوانی در انجام وظیفه و فراموشی یاد خدا و قیامت اشاره کرد و در نهایت با بررسی تأثیر ساده­زیستی بر استحکام
خانواده­ها نقش اثرگذار آن آشکار گردید که در نهایت براساس متن
راه­کارهایی برای پیاده­سازی ساده­زیستی در خانواده­ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها