نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه‌های دینی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

خودشناسی و دست­یابی به هویت صحیح، سبب شناخت اهداف حقیقی در زندگی، وسایلی و راه­های رسیدن به آن اهداف و رفع موانع رسیدن به آنهاست. این نوشتار به بررسی نقش خانواده در دست­یابی فرزندان به هویت صحیح پرداخته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که خانواده­ها
می­توانند با انتخاب نام مناسب برای فرزندان، هدیه و امانت الهی دانستن فرزندان، محبت به فرزندان، احترام به شخصیت آنان، کمک به خداشناسی و پرورش ایمان در کودک، تفاهم و همیاری، توجه به کودک و بازی با او، پرورش صحیح توانایی­های فرزندان، الگوی مناسب بودن برای فرزندان، توجه به لقمة حلال و حلال زادگی و... فرزندان را در نیل به هویت مناسب، یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها