بررسی موازین ارزشی اسلام، یهود و مسیحیت در باب اخلاق حرفه‌ای (رویکردی تطبیقی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ‌ مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بیان آموزه‌های اخلاقی از اساسی‌ترین ارکان شرایع آسمانی برای رساندن انسان به کمال نهایی است و این آموزه‌ها همواره راهنمای جهانیان در کسب‌وکار بوده است. پیشوایان ادیان نیز با گفتار و عمل، پیروان خود را به تلاش برای آراسته شدن به زیور اخلاق تشویق کرده‌اند. دین مبین اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی چه از طریق آیات و چه با احادیث و روایات، به رعایت اصول اخلاقی تأکید می‌نماید. درک درست و دقیق ارزش‌های بنیادی اخلاقی می‌تواند اولین گام در جهت رسیدن به جامعه‌ای سالم و مطلوب باشد. آنچه به ‌عنوان گام بعدی و اساسی‌ترین گام در نظر گرفته می‌شود عمل به این ارزش‌ها در تمام ابعاد زندگی است. با توجه به وظیفۀ خطیر سازمان‌های فنی و حرفه‌ای در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده، فرصتی فراهم آمده تا ضمن آموزش مهارت، اخلاق حرفه‌ای نیز ارتقا یابد و عرصۀ خدمتگزاری با فرهنگ الهی احیا شود. در مقالۀ حاضر، با تأکید بر اهمیت این موضوع، در رویکردی تطبیقی گزیده‌ای از دستورات دین اسلام، یهود و مسیحیت پیرامون اخلاق حرفه‌ای مورد مطالعه قرارگرفته و در این راستا، ابتدا به چیستی مفهوم اخلاق، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط اخلاق با دین و تاریخچۀ مختصری از پیدایش آن اشاره شده است. در ادامه، برخی آیات قرآنی پیرامون اخلاق آورده شده و در نهایت موازین ارزشی دین اسلام، یهود و مسیحیت در بابِ اخلاق حرفه‌ای مقایسه و سازگاری مفاهیم پایه‌ای ارزش‌های اخلاقی در این ادیان جمع‌بندی شده است. در انتها، توصیه‌هایی برای اجرای این مهم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها