چارچوب مفهومی افول آمریکا در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز مطالعات راهبردی پیام نور

2 عضو هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی در جنگ سرد، به عنوان یک ابرقدرت در نظم نوین جهانی ظهور یافت و با همراهی تعدادی از متحدان خود توانست یکه‌تاز نظام بین‌الملل باشد. در چند سال اخیر، مسائل و مشکلات درونی آمریکا از یکسو و شکل‌گیری قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جدید از سوی دیگر، افول آمریکا را به یک مسئله نظری تجربی در ساحت علمی و سیاسی تبدیل کرده است. بنابراین بررسی اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان یکی از نظریه‌پردازان افول آمریکا می‌تواند تعیین‌کنندۀ جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشد. این پژوهش قصد دارد با تکنیک تحلیل مضمون و بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA20 ، چارچوب و ابعاد افول آمریکا را از منظومه فکری مقام معظم رهبری استخراج نماید. جامعه آماری تحقیق، تمامی سخنرانی‌های ایشان از سال 1368 تا 1400 می‌باشد. در مجموع، 229 کد استخراج شد که در 6 مقوله سازمان‌دهنده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conceptual framework of America's decline in the intellectual system of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • mohamadreza mottaghian njad 1
 • mohamadali Fateminia 2
1 An academic board member of the Ministry of Science, Research & Tech
2 An MA student of Payame Noor Center for Strategic Studies
چکیده [English]

After World War II and the victory in the Cold War, the United States emerged as a superpower in the new global order and, with the support of its allies, was able to establish a dominant international system. In recent years, internal issues and the rise of new political and economic powers have turned the decline of America into an empirical theoretical issue in the scientific and political arena. Therefore, studying the ideas of the esteemed Supreme Leader as one of the theorists of America's decline can be influential in determining the political and economic orientations of the Islamic Republic of Iran. This research aims to extract the framework and dimensions of America's decline from the intellectual framework of the esteemed Supreme Leader using thematic analysis techniques and the MAXQDA20 software. The research population includes all of his speeches from 1968 to 2021. In total, 229 codes were extracted, which were categorized into six organizing themes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United States of America
 • gradual decline
 • political decline
 • economic decline
 • hegemony
 1. آهویی، مهدی، و دیاکو حسینی، «افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاست‌گذاری»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 20، پاییز 1395ش.
 2. پیرانی، شهره و سیدعبداللّٰه رضوی، «بررسی پارامتر‌های سیاسی ـ اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره 4 (پیاپی 39)، زمستان 1399 ش.
 3. پیرانی، شهره، و آرش سعیدی راد، «افول سیاسی ایالات متحده آمریکا؛ زمینه‌ها و دلایل»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال اول، شماره 4، زمستان 1400 ش.
 4. جمشیدی، محمد، و زکیه یزدان‌شناس، «نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال شانزدهم، شماره 3، پاییز 1399 ش.
 5. جهان‌بین، فرزاد، و محمدجواد فتحی، «بررسی و مقایسه مٶلفه‌های تمدنی میان ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 27، تابستان 1397 ش.
 6. جهانگیری، سعید، مهسا فرحان جم، و ابراهیم متقی، «واکاوی چگونگی افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی با تأکید بر ویروس کرونا (از منظر حقوقی و سیاسی)»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال یازدهم، شماره 4، زمستان 1399 ش.
 7. خانی، محمد، «استراتژی آمریکا در خلیج فارس با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، اداره آموزش و پرورش معاونت سیاسی، کد پژوهش 10396، 1387 ش.
 8. دهشیری، محمدرضا، «افول قدرت نرم آمریکا؛ دلایل و پیامدها»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم،سال هشتم، شماره 19، زمستان 1397 ش.
 9. دهقانی، خسرو، محمدعلی بصیری، و عنایت‌اللّٰه یزدانی، «تحلیل تأثیر سیاست‌های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره 39، تابستان 1398 ش.
 10. سعیدی، روح‌الامین، «آیا ظهور اژدهای شرقی صلح‌آمیز خواهد بود» ماهنامه عصر اندیشه، سال پنجم، شماره 20، مهر 1398 ش.
 11. سیدمحسنی باغسنگانی، سیدمهدی، «نظریه افول آمریکا از نگاه آیةاللّٰه خامنه‌ای»، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، سال دوم، شماره 2 (پیاپی 6)، تابستان 1401 ش.
 12. صدیق سروستانی، رحمت‌اللّٰه، «کاربرد تحلیل محتوی در علوم اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 8، زمستان 1375 ش.
 13. عابدی جعفری، حسن، محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی، و محمد شیخ‌زاده، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره 2 (پیاپی10)، پاییز و زمستان 1390 ش.
 14. فلیک، اووه، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نی، 1387 ش.
 15. فوکویاما، فرانسیس، پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمه عباس و زهره عربی، تهران، خنکده، 1390 ش.
 16. قلی‌زاده، عبدالحمید، و محمدباقر حشمت‌زاده، «دینامیک بنیادی صعود چین در سیکل قدرت و چالش ثبات سیستمیک»، فصلنامه سیاست جهانی، سال هشتم، شماره 4 (پیاپی 30)، زمستان 1398 ش.
 17. محمدمیرزائی، حسن، «بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال یازدهم، شماره 1 (پیاپی 23)، بهار 1401 ش.
 18. Boyatzis, Richard E., Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development, USA, Case Western Reserve University, 1998.
 19. Clark, Ian, “China and the United States: a succession of hegemonies?”, International Affairs, Vol. 87(1), 2011.
 20. Nye, Joseph S., Power in a Global Information Age: From Realism to Globalization, London & New York, Routledge, 2004.
 21. Regilme, Salvador Santino F. Jr & James Parisot, “Debating American Hegemony - Global Cooperation and Conflict”, Intro. in: Salvador Santino F. Regilme Jr & James Parisot (Eds.), American Hegemony and the Rise of Emerging Powers, 2019.
 22. Schmidt, Brian C., “The debate on American hegemony”, Dialogue of Civilizations Research Institute, 1-9, 2019.
 23. Zakaria, Fareed, “The Self-Destruction of American Power: Washington Squandered the Unipolar Moment”, Foreign Affairs Magazine, Vol. 98(4), July/August 2019.