سنت پیروزی حق بر باطل در آیات و روایات و جایگاه آن در اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای(مدظلّه‌العالی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعة المصطفی العالمیه

2 طلبه سطح 2 جامعة الزهراء

چکیده

بر خلاف برخی از دانشمندان علوم اجتماعی غرب که منکر مسئله قوانین ثابت حاکم بر معادلات اجتماعی هستند. اسلام بر این مسئله تحت عنوان سنت‌های الهی تأکید فراوان دارد. از جملۀ این قوانین ثابت الهی، سنت پیروزی جریان حق بر باطل است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی برخی از آیات و روایات مربوطه و نمونه‌هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری با هدف بررسی جایگاه سنت قرآنیِ پیروزی جبهه حق بر باطل در اندیشه‌های دفاعی معظم‌له نگاشته شده است. در نگاه قرآن، حق پیروز است و باطل به دلیل غیر اصیل بودن پایدار نبوده و از بین می‌رود. بنا بر وعده الهی در آیات قرآن، سنت پیروزی در قالب محو باطل و استقرار حق، نجات رسولان الهی و اهل ایمان و مٶمنان، چیرگی حزب‌اللّٰه، وعده استخلاف و جانشینی در زمین، امامت و وراثت و فرمانروایی بر زمین و... تحقق و نمود پیدا می‌نماید. از منظر رهبر معظم انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس این سنت الهی بوده و تحقق این سنت در هر جریانی، مشروط به شروطی همچون صبر، استقامت، مبارزه، نترسیدن، از دست ندادن امید و... می‌باشد. تأکیدات و استنادات و وعده‌های پیروزی جبهه حق که بارها از زبان ایشان صادر شده است، مانند نمونه‌های فراوان استناد ایشان به این قانون ثابت الهی در تاریخ، از جمله شرایط حساس و پیچیده جنگ 33 روزه، نشان از توجه عمیق به این سنت الهی و جایگاه مهم آن در اندیشه دفاعی ایشان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sunnah of Winning of Truth against Falsehood in the Quran Verses and Hadiths and Its Position in the Defensive Thought of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

 • mohammad taqi ahmadi parto 1
 • Massoumeh khoeini 2
1 A PhD student of Al-Mustafa International University
2 Level 2 student of Jamiat al-Zahra seminary
چکیده [English]

Contrary to some Western social science scholars who deny the problem of the fixed and constant laws governing social equations, Islam emphasizes this issue titled the custom or tradition of God and the way Allah conducts the affairs and the rules governing the universe (Arabic: سنت sunnah). The sunnah of winning truth against falsehood is of the rules which are definite and constant (unchangeable). With the descriptive-analytic method and examining some related Quran verses and hadiths and samples of Imam Khamenei’s speeches for studying the position of the Qur'anic sunnah of winning of truth against falsehood in the defensive thoughts of Imam Khamenei this paper has been written. At the look of the holy Quran, the truth is victorious and the falsehood because of not originality has not been constant and is vanished. According to the promise of God in the Quran verses, the sunnah of winning of truth in the form of the elimination of falsehood and the establishment of the truth, protecting God’s messengers, believers, and those who believe in God, the victory of Hezbollah, the promise of the appointment of a successor in the land inheritors and imamah, and leadership in the land, … appears. From the view of Imam Khamenei, the victory of the Islamic revolution is based on this divine sunnah and the occurrence of this sunnah in any current depends on patience, resistance, combat, overcoming fear, hopefulness, etc. Emphases, citations, and the promises of winning of truth front have been stated several times like many samples of his citations to this constant divine rule in history like the delicate and complicated situation of the 33-day war is a sign of his deep attention to this God’s sunnah and its important place in his defensive thought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The sunnah of winning of truth
 • Truth front
 • The defensive thought of Imam Khamenei
 • Divine traditions
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه، گردآوری شریف رض، تصحیح صبحی صالح، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، 1374 ش.
 3. بستان (نجفی)، حسین، گامی به سوی علم دینی؛ روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1392
 4. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار القلم، 1412 ق.
 5. شریفی، محمود و همکاران، فرهنگ جامع سخنان امام حسین‰: ترجمه کتاب موسوعة کلمات الامام الحسین‰، ترجمه علی مٶیدی، قم، معروف، 1378 ش.
 6. صدر، سیدمحمدباقر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سیدجمال موسوی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1388 ش.
 7. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مٶسسة الاعلمی للمطبوعات، 1390 ق.
 8. قرشی بنابی، سیدعلی‌اکبر، تفسیر احسن الحدیث، چاپ دوم، تهران، بنیاد بعثت، 1375 ش.
 9. قوام، سید عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، قم، سمت، 1372 ش.
 10. کرمی فریدنی، علی، ظهور و سقوط تمدن‌ها از دیدگاه قرآن، قم، نسیم انتظار، 1383 ش.
 11. محمدی، سیدمحمدحسین، «اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن‌ها با تأکید بر علل سقوط تمدن‌ها از منظر کلام وحی»، فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، سال پنجم، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387 ش.
 12. مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم، مٶسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1390 ش.
 13. مطهری، مرتضی، انسان و سرنوشت، چاپ شانزدهم، تهران، صدرا، 1376 ش.
 14. همو، جامعه و تاریخ، چاپ بیست و چهارم، تهران، صدرا، 1389 ش.
 15. همو، حماسه حسینی، تهران، صدرا، 1377 ش.
 16. همو، مجموعه آثار (3) (امدادهای غیبی در زندگی بشر)، چاپ هشتم، تهران، صدرا، 1380 ش.
 17. همو، نبرد حق و باطل، تهران، صدرا، 1396 ش.
 18. میرمحمدی، سیدجمال‌الدین، دین، سیاست و مدیریت، قم، زمزم هدایت، 1393 ش.
 19. <https://farsi.khamenei.ir/newspart-index-old?tid=1848&npt=7#12287>.
 20. <https://www.jamejamdaily.ir/newspaper/item/41259>.
 21. <https://www.mehrnews.com/news/4692444>.