تأثیرشیوع ویروس کرونا و بسته شدن حرم رضوی بر نگرش اجتماعی مردم به» زیارت« (‌مورد مطالعه ؛ نمازگزاران مساجد شهرستان زواره)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه اراک ( نویسنده مسئول)

2 استادیار علوم سیاسی گروه الهیات دانشگاه الزهرا

چکیده

این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی همبستگی است جامعه آماری این پژوهش شامل نمازگزاران مساجد شهرستان زواره می‌باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه اماری و اعمال شرایط قرنطینه‌ای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفرتعیین و به علت عدم دسترسی محقق به و حضور اندک مردم و نمونه‌های تکرای در مسجد تعداد ۵۹ پرسشنامه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس از(مساجد: جامع‌بافت‌سنتی، پامنار و صاحب‌الزمان) توزیع و جمع‌آوری شد.برای اندازه‌گیری نگرش وعمل به زیارت ازپرسشنامه استانداردحسینی وهمکاران (۱۳۹۵) وبرای اندازگیری نگرش عمل رفتن ویا نرفتن به زیارت دردوران کرونا ازپرسشنامه محقق-ساخته باپایایی70/0= α مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌هانشان دادکرونا و بسته شدن حرم ‌رضوی بر نگرش مردم به زیارت و همچنین برعملِ رفتن و یا نرفتن به زیارت برمردم نمازگزاردرمسجدتأثیرمثبت ومعناداری داردو فرضیه‌های تحقیق تاییدمی‌شود.با افزایش آمارمرگ و میرناشی ازشیوع ویروس کرونا تمایل مردم نمازگزارمساجد شهر زواره به عمل رفتن به زیارت کاهش یافته است.باآنکه شیوع ویروس کروناباعث بستن بقاع متبرکه وازجریان افتادن فعالیت‌های دینی و کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی شده است اما به نظر میرسداین شرایط موجبات حفظ سلامت آحاد جامعه ازانتقال این بیماری از طریق اسکان و سفر زائران تارسیدن به حرم رضوی رافراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the spread of the corona virus and the closure of the Razavi shrine on the social attitude of the people towards "pilgrimage" (Case study; worshipers of mosques zavare sity)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Mortazavi Zavareh 1
 • batol yosefi 2
1 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Humanities, Department of Political Science, Arak University
2 PhD in Political Science from the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This research is correlational intermsof applied purposeand descriptive in termsof method.Thestatistical population of this research includes worshipers of mosques in Zavareh city Due to theunlimited statistical population and the application of quarantine conditions to determine the sample size usingMorgan table384 people were determined and due to the lackof access to the researcher and thesmall presence of people and repetitive samples in the mosque, 59 questionnaires were used by cluster samplingThe standard questionnaire of Hosseini et al.2016 was used to measure the attitudeand practiceof pilgrimage and the researchermade questionnaire with a reliabilityof α = 0.70 was used to measure the attitude of going or not going on pilgrimage during the corona.Data analysiswas performed withspss19 softwareThe findings showed that the corona and the closure of the Razavi shrine have a positiveand significant effect on the attitude of the people towards the pilgrimage as well ason the practice of going or not going on the pilgrimage to the people prayingin the mosque and theresearch hypotheses are confirmed. With the increase in the number of deaths due to the outbreak of the corona virus, the desire of peopleprayingin the mosques of the city of Zawara has decreased Although the outbreak of the coronavirus has led to the closure of holy shrines and the cessation of religious activities and diminished social interactions, itseems that these conditions have helped maintain the health of individuals in the community from the transmission ofthe disease through accommodation and travel of pilgrims on the waytoProvides access to the Razavi shrine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Corona virus
 • " "pilgrimage"
 • "Razavi shrine"
 • "people's attitude"
 1. ادهمی، عبدالرضا، ادریسی، افسانه عامری، مهدی، «تأثیراماکن مذهبی بر تجربه­های عرفانی و اعتقادات دینی»، فصلنامه عرفان اسلامی، پاییز، شماره 53، 1396.
 2. بابایی، حبیب­الله، درآمدی بر شاخص­های تمدنی در اربعین، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی لقاء الحسین، جلد4، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق†. 1396.
 3. تیموتی، دالن، جی­دنیل، ج­اولسن، گردشگری، دین و سفرهای معنوی، تهران: جامعه شناسان، 1392.
 4. حاتمی، حسین، مراقبت سندرومیک در ساماندهی حملات بیوتروریستی در کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری­های مرتبط با بیوتروریسم، انتشارات صدا، مرکز مدیریت بیماریها، چاپ دوم، 1382.
 5. حسینی، کبری، اصغری­ابراهیم­آباد، محمدجواد، عبدخدایی، محمدسعید، «بررسی ارتباط زیارت امام رضا† با احساس شادکامی و رضایت از زندگی»، مجله­ی­پژوهش در دین و سلامت، دوره شماره2، بهار 1395.
 6. حمزه­زاده، حمید، بیوتروریسم سلاح خاموش، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نشر آجا)، 1384.
 7. حیدری­چروده، مجید، همت­آبادی، حمیدرضا، اکبری فریمانی، محمد، نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا† مورد مطالعه زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی زبان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره۳و۴، 1391.
 8. خسروی، مژگان. «بیوتروریسم در آب و مواد غذایی»، ‌فصلنامه علمی- پژوهشی داانشگاه علوم پزشکی لرستان، 1397.
 9. زرگان، جمیل، دهنوی، جلیل. «تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راه­های مقابله با آن با رویکرد پدافند غیرعامل»، پژوهش­های حفاظتی و امنیتی، شماره 19، 1395.
 • سراج­زاده، حسین، «چالش­های دین و مدرنیته: ساحتی جامعه­شناختی در دین­داری و سکولارشدن، تهران، طرح نو، ۱۳۸۳.
 • علی­پور، احمد، قدمی، ابوالفضل، علی­پور، زهرا، ‌عبداله زاده، حسین، «اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی»، نشریه علمی روانشناسی سلامت، سال هشتم، شماره4، زمستان 98، 1398.
 1. غیاثی، هادی، «ابعاد تمدنی زیارت در فرهنگ شیعی، پژوهشنامه حج و زیارت»، پاییز و زمستان، سال سوم، شماره 14، 1397.
 2. مکری­زاده، فهیمه، جامعه­شناسی پدیداری زیارت، پایان­نامه کارشناسی­ارشدپژوهشگری، مشهد، دانشگاه فردوسی.
 3. نراقی، ملااحمد، معراج السعاده، ‌قم: طوبای محبت، 1386.
 4. نشریه علمی فرهنگی پلاسما (ویژه نامه ویروس کرونا) انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان، شماره اول، ۱۳۹۸
 5. نیک­آیین، محمود؛ بختیارنصرآبادی، حسنعلی؛ بهرامی، حمزه علی؛ نصرتی­هشی، کمال؛ ‌عباس­پور، نفیسه، «آثار تربیتی امام رضا† در تعالی باورهای معنوی مردم ایران»، فرهنگ رضوی، ش12، 1394.
 6. واعظ­جوادی، مرتضی، فلسفه زیارت و آیین آن، چاپ هفتم، قم، ‌ناشر اسراء، 1391.
 7. یوسفی، علی، صدیق، اورعی، غلامرضا، کهنسال، علیرضا، مکری­زاده، فهیمه، «پدیدار شناسی تجربی زیارت امام رضا†»، مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 3 و 4، . 1391.
 8. Goni M. D. , Naing N. N. , Hasan H. Development and validation of knowledge, attitude and practice questionnaire for prevention of respiratory tract infections among Malaysian Hajj pilgrims. BMC Public Health. 2020Mar;20 (1): 189. DOI: 10. 1186/s 12889-020-8269-9.
 9. Krole I, Sohechan B. Religion belifes and practice- among 52 psychiatric in patients in Mennesota. American Journal of Psychiatry. 1989;146 (1): 67-72.