کلیدواژه‌ها = نهضت عاشورا
بررسی استراتژی نهضت عاشورا در ارتباط با قدرت حاکم

دوره 21، شماره 107، اسفند 1394، صفحه 53-86

علیرضا کاظم پور؛ محمدرضا شریفاتی؛ محمدحسین امیدخواه