نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادلة تفاوت دیة زن و مرد در فقه امامیه

دوره 21، شماره 106، پاییز 1394، صفحه 159-184

امیررضا قانع