نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی بر راهکارهای اجرایی انفاق در جامعه، از منظر آیات و روایات

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-164

محمود واعظی؛ نجمه ناصری طاهری