نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی تفکر اجتماعی آیت اللّه خامنه‌ای با تأکید بر روش تفسیر اجتماعی قرآن

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-173

یحیی بوذری نژاد؛ مریم توانای نامی