نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-146

سیدزکریا محمودی رجا؛ ایوب دامیار؛ سالار دامیار