نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریشه‌های فرهنگی ارتجاع پس از انقلاب اسلامی، با استناد به قرآن کریم

دوره 24، شماره 117، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-108

عباس محمدیان؛ ریحانه صادقی