نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-205

محمد باقر فرزانه؛ علی خیاط؛ هادی صفرپور