نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فلسفة سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن‌آفرین

دوره 19، شماره 98، پاییز 1392، صفحه 39-62

جواد نوایی؛ سید حسین سید موسوی