نویسنده = ������������ ������ ��������
رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام

دوره 21، شماره 105، شهریور 1394، صفحه 39-68

علی اکبر نوایی