نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رسالت حوزه علمیه در تبیین فلسفه سیاسی اسلام

دوره 21، شماره 105، تابستان 1394، صفحه 39-68

علی اکبر نوایی