نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان و طـراحی الگـوی زنـدگی بهشتـی

دوره 21، شماره 107، زمستان 1394، صفحه 187-212

عباسعلی سلطانی؛ جواد یعقوبی