نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استراتژی نهضت عاشورا در ارتباط با قدرت حاکم

دوره 21، شماره 107، زمستان 1394، صفحه 53-86

علیرضا کاظم پور؛ محمدرضا شریفاتی؛ محمدحسین امیدخواه