نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. صبر اجتماعی در قرآن کریم

دوره 22، شماره 110، پاییز 1395، صفحه 159-174

فاطمه رمضانی