نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی مقیاس دینداری و نقش روش‌های تدریس فعال با رویکرد اسلامی بر میزان دینداری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 23، شماره 112، بهار 1396، صفحه 87-110

فرانک امیدیان؛ مرضیه دهقانی؛ عزیز خواجه حسن زاده دزفولی